Courtisane festival 2011

30 March, 2011 - 3 April, 2011
  • Gent

Het Courtisane Festival viert ziin tiende verjaardag. Een reden om trots te zijn, maar niet om te berusten. De zoektocht naar relevante en afwijkende cinematografische vormen en ervaringen levert ieder jaar opnieuw tal van verrassingen en openbaringen op. Tegendraads en aangrijpend, experimenteel en reflectief, complex en sensueel: de werken in het programma omvatten een caleidoscopisch geheel van gebaren, stijlen en emoties die worden verbonden door een avontuurlijke exploratiedrang en creatieve eigenzinnigheid.

Naast een selectie van recente films en video's van lokale en internationale kunstenaars en filmmakers, biedt het programma ook nu weer een blik op het werk van een aantal "Artists in Focus". Dit jaar zijn dat de activistische cineast Sylvain George, 16mm filmlyricus Robert Fenz en avant-garde grootheid Robert Beavers, die elk een bloemlezing uit eigen werk komen presenteren, alsook een waaier van persoonlijke inspiratiebronnen. Zowel Sylvain George als Robert Fenz werken ter gelegenheid samen met jazzmuzikanten, respectievelijk met William Parker en Wadada Leo Smith. Deze unieke live-ontmoetingen van cinematografisch vernuft en eigengereide muzikate improvisatie zullen ongetwijfeld voor vonken zorgen.

Film Socialisme, After Empire, Qu'ils reposent en revolte (des figures de guerre), Meditations on Revolution ... De titels van heel wat werken in het programma spreken boekdelen: de strijdlustige bevraging van het dominante politiek-economische bestel uit zich vandaag niet enkel in radicaal filosofische en activistische discours, maar ook in artistieke en cinematografische termen. De vraag wat "politieke cinema" kan betekenen - en wat het betekent om cinema op een politieke manier te maken - is de rode draad die impliciet doorheen het aanbod van Courtisane 2011 loopt. Een uitdaging op maat van woelige tijden.

"Voir" is ook altijd " recevoir", zo stelde Jean-Luc Godard ooit met een van zijn typische woordspelingen. De mogelijke dialoog tussen beeld en verbeelding, zien en inzien, kijken en leren, is iets dat Courtisane nauw aan het hart ligt. Wal is de rol en het potentieel van beelden in de hedendaagse mediacultuur? Welke plaats kan Cinema innemen in een wereld die in tal van opzichten steeds meer geformatteerd lijkt? Het zijn vragen die Courtisane in aile bescheidenheid wil verkennen. De politieke ondertoon die deze festivaleditie kenmerkt is dan ook niet louler geïnspireerd door actuele gebeurtenissen: het is de logische uitgroei van een continu leerproces. Met vallen en opstaan.