festival dates

Courtisane festival, notes on cinema, 23nd edition, 27 - 31 March 2024

The Poor Stockinger, the Luddite Cropper and the Deluded Followers of Joanna Southcott

Luke Fowler
,
UK
,
2012
,
HD
,
61'

Deze film focust op het werk van de Marxistische historicus Edward Palmer Thompson die vanaf 1946 tewerkgesteld werd door de Workers’ Education Association om volwassenen in industriële steden literatuur en sociale geschiedenis te onderwijzen. De lessen waren open voor mensen die nooit toegang hadden gehad tot een universitaire opleiding. Thompson werd één van de boegbeelden van de ‘cultural studies’, een discipline die in Groot-Brittannië na de Tweede Wereldoorlog ontstond. De film van Fowler onderzoekt de kwesties die voor de progressieve pedagogen op het spel stonden. Velen onder hen hoopten door middel van hun lesgeven ‘revolutionairen’ te creëren en een ‘doelbewust sociale’ scholing na te streven. De film verzamelt archiefmateriaal van televisie (onder andere uit Marc Karlin’s For Memory, zie p.65), lokale bronnen en het archief van de Workers’ Education Association zelf en combineert dat met nieuw film- en audiomateriaal dat opgenomen werd in de voormalige West Riding regio in Yorkshire. Fowler werkte voor deze film samen met filmmaker Peter Hutton, schrijver/ filmmaker George Clark en de componisten Ben Vida en Richard Youngs.

The Country and the City

Mike Dibb
,
UK
,
1979
,
video
,
61'

Het boek The Country and the City van Raymond Williams brengt een briljant overzicht van de veranderende (ver)houdingen ten opzichte van platteland en stad doorheen de Engelse literatuur en toont de veranderende beeldtaal waarin deze traditionele tegenpolen doorheen verschillende periodes van de Engelse cultuur beschreven werden. Twee films zijn op dit boek geïnspireerd: So That You Can Live (For Shirley) van Cinema Action (zie p.67) en The Country and the City van Mike Dibb. Het boek van Williams begint met een analyse van de ‘country house poems’ uit de jaren 1600 en 1700, die de lof zingen van prachtige landhuizen, en contrasteert die met de schade die de eigenaars van die huizen toegebracht hebben aan het platteland. De film van Dibb verkent contrasterende ideeën van platteland en stad, stelt de voorstelling van het platteland als natuurlijke omgeving in vraag en toont de vele arbeid die vereist is voor het in stand houden van de ogenschijnlijke voornaamheid van een landhuis.