07: Carlo Gabriele Tribbioli & Federico Lodoli

25 March, 2016 - 22:00
Minard

 

 

 

SELECTIE 2016

Een dialoog tussen nieuw audiovisueel werk, oudere of herontdekte films en video’s van kunstenaars en filmmakers die zich bewegen door het uitgestrekte terrein van het bewegend beeld.

Fragment 53

Carlo Gabriele Tribbioli & Federico Lodoli
,
CH, IT
,
2015
,
HD
,
71'

Fragment 53 ontleent zijn titel aan een beschouwing over oorlogsvoering van de Griekse filosoof Heraclitus en presenteert zich als een moment van kritische confrontatie met de waarden die oorlog impliceert en uitdrukt. Tribbioli en Lodoli onderzochten een aantal gewelddadige interne conflicten die met tussenpozen plaatsvonden in Liberia tussen 1989 en 2003. Hun langspeeldebuut bestaat grotendeels uit persoonlijke getuigenissen, verzameld tussen 2011 en 2014, van een groep eminente strijders, generaals en krijgsheren die in de burgeroorlogen vochten. Ze verwoorden helder en op een ontstellend emotieloze manier hun nachtmerrieachtige belevenissen. Elke persoonlijke context wordt uit hun verhalen geweerd om die zo tot een bredere en alomtegenwoordige dimensie te brengen.