Responsabilidad empresarial

3 November, 2022 - 17:00
BOZAR CINEMA, Brussel

 

In the presence of Jonathan Perel.
The screening is followed by a conversation with the filmmaker.

 

In collaboration with BOZAR CINEMA.

 

Tickets website BOZAR.

Corporate Accountability

Jonathan Perel
,
AR
,
2020
,
DCP
,
69'

Tijdens de Argentijnse militaire dictatuur (1976-1983) werden duizenden mensen zonder proces opgepakt, gemarteld en vermoord. De actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven bleef tot nu toe tamelijk onbelicht. Aan de hand van een in 2015 gepubliceerd overheidsdocument, dat in 25 casestudies de betrokkenheid van nationale en internationale bedrijven bij misdaden tegen de menselijkheid beschrijft, doorbreekt Jonathan Perel dit zwijgen. Dat dit geen afgesloten hoofdstuk uit de geschiedenis is, maakt hij duidelijk door de fabriekscomplexen – de meeste zichtbaar nog volop in bedrijf – vanachter de voorruit van zijn auto minutenlang te filmen. De minimale visuele informatie vestigt de volle aandacht op Perels opsomming van aantallen, namen en andere feiten uit het rapport. Lijsten van ‘subversieve’ medewerkers werden overhandigd, arrestanten werden in bedrijfsbusjes weggevoerd of gedetineerd op het terrein. Ook de economische effecten komen aan bod: de afrekening met de vakbonden leverde de bedrijven direct aanzienlijke winstgroei op. Langzaam ontstaat een beklemmend beeld van de relatie tussen staatsterreur en grootkapitaal.