Why Colonel Bunny Was Killed

Miranda Pennell
,
UK
,
2010
,
video
,
b&w
,
28'

Een exploratie van het koloniale leven langs de zogenaamde “Durand lijn”, de grens tussen Afghanistan en Brits Indië (nu Pakistan), rond de eeuwwisseling. Foto’s van die periode worden geanalyseerd en gecombineerd met de memoires van P.L. Pennell, een medische missionaris. Klank en beeld worden tegen elkaar uitgespeeld in een zoektocht naar de verhalen achter de beelden, wat parallellen oplevert met hedendaagse uitbeeldingen van verafgelegen plaatsen en mensen. 

The Indian Boundary Line

Thomas Comerford
,
US
,
2010
,
16mm
,
colour
,
42'

De film volgt Rogers Avenue, een straat In Chicago die de grens vormt tussen de Verenigde Staten en “Indiaans terrein”, zoals bepaald in het verdrag van St. Louis (1816). Daarmee worden de spanningen blootgelegd tussen het volkse landschap, met de typische winkelgevels, voetpaden en picknicktafels, en het symbolische landschap, bezet met historische herkenningstekens, standbeelden en afrasteringen. Met zijn observaties en audiovisuele juxtaposities vormt The Indian Boundary Line een meditatie op een strook land in Chicago (ongeveer 20km), die een index vormt van de verschuivende grenzen, patronen, gebruiken en bewoners die er over twee eeuwen tijd de transformatie van de “nieuwe wereld” hebben begeleid. 

relocation (objects in the mirror are further than they appear)

Pieter Geenen
,
BE
,
2011
,
video
,
colour
,
23'

Gelegen op het vierlandenpunt Turkije, Iran, Azerbeidzjan en Armenië is de Ararat berg Armenië’s meest belangrijke nationale symbool, vol mythologische betekenis. De Ararat is nu gelegen in Turkije, maar ooit was hij deel van een groter Armenië. Sinds 1920, na de Armeense gencide, ligt hij juist achter de gesloten grens met Turkije, nog steeds het Armeense landschap dominerend. Maar de Armenen kunnen er enkel verlangend naar turen. Door het spiegelen van het berglandschap impliceert Pieter Geenen het voor Armeniërs onmogelijke westelijke zicht van de Ararat. Een tekst, gebaseerd op historische getuigenissen van mensen aan beide kanten van de berg, verschijnt als commentaar bij het landschap. Alsof de twee monumentale Ararat-bergtoppen in dialoog treden met elkaar, is het vooral een dialoog tussen twee naties, met historische, politieke, bijbelse en utopische connotaties.