marxism today (prologue)

Phil Collins
,
UK, DE
,
2010
,
video
,
colour
,
35'

“Net zoals het in de Britse scholen verplicht was om Bijbellessen te volgen, was in de Sovjetunie, Joegoslavië of Oost-Duitsland het Marxisme een centraal onderdeel van het curriculum. Ik heb me altijd al afgevraagd hoe het die Maxistische leraars vergaan is.” Phil Collins’ project marxism today vertrekt vanuit de vaststelling dat de Marxistische leer voor de val van de Berlijnse muur in 1989 een vast onderdeel vormde van het Oost-Duitse schoolsysteem en onderzoekt wat er is geworden van de leraars nadat de Marxistische ideologie steeds meer in diskrediet werd gebracht. De film – de proloog van een uitgebreider project – focust op drie leraars uit de voormalige DDR. Met een combinatie van interviewfragmenten en archiefbeelden uit de hoogdagen van de socialistische staat, beschouwt Collins de impact en uitgroei van de sociale en politieke transformaties van de voorbije twee decennia vanuit een menselijk perspectief. De treffende soundtrack is van Nick Powell en Laetitia Sadier (Stereolab). 

After Empire

Herman Asselberghs
,
BE
,
2011
,
HD
,
colour
,
52'

Een zoektocht naar het alternatief voor een beeld van betekenis, geïnspireerd door het boek Empire van Antonio Negri en Michael Hardt. De inzichten in deze politiek-filosofische studie van de hedendaagse wereld dienen als springplank voor een beschouwing over positieve vormen van collectief verzet en emancipatorische beeldvorming ten tijde van oorlog. De adaptatie beoogt geen illustratie van het materiaal in Empire maar een verwerking ervan in het licht van de erfenis van 9/11. After Empire beschouwt een mogelijk alternatief voor het iconische beeld dat in ons collectief geheugen staat gegrift als het kwintessentieel moment van de recente geschiedenis: het gekaapte vliegtuig dat zich in de tweede toren boort. Het alternatief: 15 februari 2003. Op die dag betoogden 30 miljoen burgers over de hele wereld tegen de unilaterale beslissing van de Amerikaanse regering om onder het mom van “the war on terrorism” een preventieve oorlog tegen Irak te beginnen. 2/15 was de grootste vredesmanifestatie sinds de Vietnamoorlog en wellicht de grootste protestmars ooit. De oorlog is er gekomen, maar de werelddag van verzet zou wel eens het echte begin van de 21ste eeuw kunnen markeren. 2/15 in plaats van 9/11: een sleuteldatum in een geschiedschrijving van de mondiale contestatie in de strijd tussen twee supermachten: de Verenigde Staten versus de wereldwijde publieke opinie.