TREMOR - Es ist immer Krieg

24 April, 2019 - 20:00
STUK Cinema ZED

 

In samenwerking met STUK, de Onderzoeksgroep Algemene Literatuurwetenschap en Culturele Studies, Lieven Gevaert Centre & het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven).

 

Es ist immer Krieg: onheilspellende woorden, ontleend aan dichteres en schrijfster Ingeborg Bachmann, vormen de ondertitel van Annik Leroys laatste film TREMOR. Die zin roept ook een gevoel op dat door al het werk van de Brusselse fotografe en filmmaakster woekert: een gevoel van onverzoenbaarheid, een weigering zich te onderwerpen aan de gewelddaden die onze dagelijkse levens doordringen. Leroys films laten ons voelen hoe geschiedenissen van onderdrukking en onrecht blijven spoken in het heden; hoe hun aanwezigheid niet enkel kan worden waargenomen in de littekens van het fysieke landschap van het hedendaagse Europa, maar ook weergalmt in ontelbare gevallen van geweld en vernietiging die straffeloos aan ons voorbijgaan. Het zijn die nauwelijks waarneembare, dreigende ‘tremoren’ die onze alledaagse levens en interpersoonlijke relaties aanhoudend doordringen, die resoneren doorheen de films, video’s en installaties die Leroy sinds 1980 heeft gemaakt. Maar Ingeborg Bachmann en Annik Leroy bieden weerstand tegen die aanhoudende geschiedenis van oorlog en geweld met een utopisch geloof dat Bachmann heeft verwoord als ‘een dag zal komen’.

TREMOR - Es ist immer Krieg

Annik Leroy
,
BE
,
2017
,
16mm
,
b&w
,
92'

Es ist immer Krieg staat als ondertitel bij TREMOR. Vier woorden, een uiterst korte zin uit Malina van Ingeborg Bachmann, die vele interpretaties oproept. Maar voor mij staan ze voor innerlijk conflict en het zich niet kunnen verzoenen met de oorlogen van het verleden en heden. Hier zijn geen beelden die in een conflict zijn gemaakt, want ieder moet zijn eigen beelden creëren. Alle fascistische machten interpelleren mij, zij dagen me uit en zorgen ervoor dat ik niet onverantwoordelijk kan zijn.” (AL)

Since long have I pondered the question of where fascism has its origin. It is not born with the first bombs, neither through the terror one can describe in every newspaper … its origin lies in the relations between a man and a woman, and I have tried to say … in this society there is war permanently.” — Ingeborg Bachmann

 

various languages with English subtitles