Artist in Focus: Ben Rivers & Ben Russell

Ben Rivers (UK, 1972) en Ben Russell (US, 1976) zijn geen onbekenden voor het Courtisane publiek: hun individueel werk kwam reeds aan bod op tal van voorgaande festivaledities. Aanleiding van de gezamenlijke focus is de productie van hun eerste samenwerkingsproject, de film A Spell To Ward off the Darkness, die ze ook hebben aangewend als alibi voor allerlei zijtrajecten, waaronder een installatie die voor het eerst wordt vertoond op het Courtisane festival. Hun gemeen- schappelijke interesses zijn dan ook niet min: niet enkel hanteren ze beiden, als onvervalste erfgenamen van de naoorlogse avant-garde cinema, 16mm film als geprefereerd medium, ze delen ook een uitgesproken thematische voorkeur voor tegencultuur en etnografie en een fascinatie voor het mystische en utopische. Het is een vruchtbare combinatie die het hoofdingrediënt vormt van hun filmwerk, een zelfbenoemde “participatoire ethnografie” die de mogelijkheid onderzoekt van een spiritueel bestaan als antwoord op een wereld die steeds meer toenadering lijkt te zoeken tot het seculaire. Deze thema’s worden tijdens het festival ingezet als leidraden voor een gevarieerde reeks publieksmomenten, in de vorm van een tentoonstelling, performances en twee screeningprogramma’s waarmee Ben en Ben een dialoog aangaan met elkaars werk.