For Memory

Marc Karlin
,
UK
,
1982
,
16mm
,
104'

Deze film werd gemaakt tussen 1977 en 1982, maar bleef stof vergaren totdat de BBC hem uiteindelijk uitzond tijdens een suffe namiddag in maart 1986. For Memory is een bespiegeling over cultureel geheugenverlies en ontstond als reactie op Holocaust, het Hollywoodfeuilleton over de genocide. Karlin vraagt zich af: hoe kan het dat een documentaire beeld zo’n snelle dood stierf en vervangen werd door een fictie? Gezien het feit dat er een enorme hoeveelheid documentatie bestaat, waarom was het uitgerekend een soap die heel wat losmaakte bij het publiek? “De film ontstond nadat er een Hollywoodserie verscheen over de Holocaust. Ik was diep gechoqueerd vanwege de vulgariteit en de stompzinnigheid ervan... En toch, en toch...! À la ‘Auden en de tank’ had het een heel groot effect! In Duitsland bijvoorbeeld, waar kinderen de serie te zien kregen en geschiedenisboeken of lespakketten kregen over de kampen, en zo meer. Het stoorde me verschrikkelijk dat deze Hollywoodserie een soort waarheid installeerde en ik vroeg me af waarheen een andere soort waarheid was verdwenen, namelijk die van de documenten. De documenten waren verloren gegaan, in die mate dat Claude Lanzmann een tijd later in Shoah zelfs geen enkel document zou gebruiken. Het interesseerde me dus om op zoek te gaan naar deze documenten. Dat zette me er toe aan om na te denken over hoe een denkbeeldige stad in de toekomst zou omgaan met herinneringen – omdat het heel erg gemakkelijk gezegd is dat in de moderne tijden amnesie centraal staat.” (MK)