Route 181: Fragments of a Journey in Palestine-Israel

Michel Khleifi & Eyal Sivan
,
BE, DE
,
2003
,
video
,
273'

Gedurende de zomer van 2002 reisden Eyal Sivan en Michel Khleifi twee maanden lang van het zuiden naar het noorden van hun geboorteland. De route die ze uitstippelden doopten ze Route 181. Deze virtuele lijn volgt de grenzen die uitgetekend werden in Resolutie 181, die werd aangenomen door de Verenigde Naties op 29 november 1947 en Palestina in twee staten verdeelde.

“De tribale loyaliteit die ons wordt opgedrongen (en die we verwerpen) ten spijt en gewapend met onze gedeelde ervaring, beslisten we om terug te keren naar ons land. Door dat te doen wilden we de geografische en mentale realiteit onthullen waarin de mannen en vrouwen van Palestina-Israël vandaag leven. Het uitgangspunt van onze film was de demarcatielijn van het Partitieplan van Palestina dat werd bepaald door de Verenigde Naties in 1947. Voor ons betekende dit zowel een documentaire uitdaging als een beloftevol menselijk avontuur. Langs deze demarcatielijn, die in feite niet echt bestaat, wilden we op een specifieke manier mannen, vrouwen en plaatsen filmen die tot dan toe ongezien waren gebleven. Gedurende deze toevallige ontmoetingen luisterden we samen naar de uiteenlopende geluiden van de mensen, hun passies en hun desillusies. We brachten – zowel in onszelf als in onze gesprekspartners – een verhouding teweeg van liefde tegenover een dagelijkse realiteit die doordrongen is van gevaar en bedolven onder de dood. We hopen dat de stemmen van die mensen die vergeten worden door het officiële discours gehoord zullen worden – de stemmen van hen die niettemin de meerderheid van beide maatschappijen uitmaken, van hen in wier naam oorlogen worden gevoerd. We wilden een film construeren die zich verzet tegen het idee dat oorlog voeren tot wanneer beide zijn verzwolgen door de vergetelheid, het enige is wat Israëli’s en Palestijnen samen kunnen doen.” (Michel Khleifi & Eyal Sivan)