Comment ça va?

12 October, 2018 - 21:00
Cinematek, Brussel

Een initiatief van CINEMATEK en Courtisane, in samenwerking met Le Service de Culture cinématographique (SCC).

Ter gelegenheid van dit programma hebben Courtisane, Sabzian en Cinematek een reeks van teksten en interviews samengebracht in een gelimiteerde publicatie (Frans/Engels).

Comment ça va?

Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville
,
FR
,
1976
,
35mm
,
colour
,
77'

Een vakbondsman toont een gauchiste (gespeeld door Anne-Marie Miéville) een film die hij maakte over het werk in zijn fabriek. Zij is ontevreden met het resultaat en dwingt hem na te denken over elk van zijn keuzes. “Via haar ontwikkelt Godard een kritisch dispositif waarin de kwestie van de representatie van de arbeidersklasse nauw verweven is met de kwestie van productie en circulatie van informatie in de samenleving. Comment ça va?, geen neutrale observatie maar evenmin een gratuite aanklacht tegen de media, is een dynamische film die getuigt van een tijdsgewricht ‘tussen het actieve en het passieve’ en die duidelijk kamp kiest: dat van de reflectie en de montage als politiek van de blik”. (Olivier Joyard)

 

French spoken