Light Music

Lis Rhodes
,
UK
,
1975
,
16mm
,
25'

De aanleiding voor Light Reading was de geringe aandacht voor vrouwelijke componisten in de Europese traditie. Het begon als een compositie van tekeningen. Tijdens het filmen van deze tekeningen ontwikkelde zich een orkestratie van noise waarbij de intervallen tussen de lijnen zich registreren als “noten”. De tekeningen werden gefilmd met een rostrum camera, een type camera gebruikt om stilstaande beelden te animeren. De beweging van de lens, naar of weg van de teke- ningen, is hoorbaar. Naargelang de intervallen tussen lijnen nauwer of breder worden, stijgt of valt de toonhoogte van het geluid. Het beeld produceert geluid, meer bepaald is het lijnenspel letterlijk “lichtmuziek”. Bij de vroegste vertonin- gen van Light Music was het niet mogelijk de twee projectoren te synchroniseren. Daarom liep ik van de ene naar de andere om ze, in zekere zin, te dirigeren of in het ritme te houden. Cinema en muziek eisen meestal dat elke voorstelling een herhaling van de vorige is. Light Music, daarentegen, is min of meer verschillend bij elke vertoning. In een specifieke context worden de bezoekers de performers, performend in en ten opzichte van het licht van Light Music. Dit wordt misschien meegenomen, op een mobiele telefoon, als een digitaal document van de toeschouwer als performer. De ver- houding van het publiek tot het werk is radicaal veranderd: geluid staat niet stil, geluid beweegt. (Lis Rhodes)

Live performance

Kali Malone

Kali Malone is een Amerikaanse componist en muzikant, gevestigd in Stockholm. Ze creëert sonische monolieten die raken aan de essentie van het luisteren. Via analoge en digitale synthese en binnen compositorische kaders die enkel intonatie en psycho-akoestische fenomenen gebruiken, behoudt Malones minimalisme toch een zekere zwaartekracht, zelfs wanneer de grond onder je voeten lijkt weg te schuiven. In een recente reeks geprezen albums verkent ze de harmonische interactie tussen een hele resem elektro-akoestische instrumenten: houtblazers met een Buchla 200-synthesizer, strijkkwartetten met sinusgolven, en in het bijzonder het pijporgel. Door het repetitieve gebruik van synthetische en akoestische instrumenten en het werken met lange duurtijden, brengen Malones rijke harmonische texturen een unieke emotieve kleur voort die een buitengewone en betoverende diepte doet ontstaan.

Voorlopig hoogtepunt is The Sacrificial Code, een ode aan de pijporgel. Kali Malones zalvende, repetitieve harmonieën roepen grootse emoties op die live een beklijvende indruk achterlaten. “While The Sacrificial Code sidesteps the traditional sonic characteristics of such religious sites, its clean minimalism and graceful melodies conjure similarly powerful emotions”, schreef muziekplatform Resident Advisor.

Malone heeft over heel Europa en Noord-Amerika gespeeld en samengewerkt en opgetreden met diverse artiesten zoals Caterina Barbieri, Ellen Arkbro, Sorrowing Christ, Puce Mary, Free The Land, Zach Rowden, Leila Bordreuil en Lucy Railton. In 2016 richtte ze samen met Maria W Horn het platenlabel XKatedral op.