Conversation

Wat gebeurt er als kritische analyse het tempo van de perceptie vertraagt en een aandachtig luisteren aanhoudt? Als de reviserende archeologie waar Black Audio Film Collective zo geroemd om is, even intensief wordt beluisterd als bekeken? Als het oor, voor één keer, het oog loodst doorheen de ‘counter-memorial’ praktijk? Het gaat er hier niet om het visuele te degraderen ten gunste van het sonische; het gaat er veeleer om het optische zorgvuldig te situeren binnen de trialogische relais van vertelling, montage en sound design, om zo de volledige implicaties van het BAFC-project te kunnen peilen... De aandacht voor de routes tussen de dimensies van het auditieve en het filmische is oorverdovend stil gebleven. (Kodwo Eshun)

Een aandachtig luisteren naar het werk van Trevor Mathison en anderen zal de basis vormen voor een uitge- breid gesprek over zijn sonische praktijk.