The Fire Next Time

The Fire Next Time: Afterlives of the militant image

Een programma van KASK/HoGent in het kader van het onderzoeksproject ‘Figures of Dissent’, het EU project ‘The Uses of Art – The Legacy of 1848 and 1989’ (confederatie L'internationale) en L’œil se noie, een tentoonstelling van KIOSK met werk van Eric baudelaire & Mathieu Kleyebe Abonnenc (KIOSK, 05/04 – 15/06/2014).

www.schoolofarts.be/thefirenexttime/

“The impossible is the least that one can demand.” 
- James Baldwin

Er was een tijd waarin geloofd werd dat cinema een verschil kon maken. De zogenaamde ‘militante cinema’ werd niet alleen beschouwd als waardevolle getuigenis maar ook als middel om te interveniëren in de verschillende politieke conflicten en bevrijdingsbewegingen die de wereld in de jaren 1960 en 1970 wakker schudden. Wat blijft er over van dit verbond tussen cinema en politiek?

Nu het vuur is gedoofd blijven alleen verbroken beloftes en een vernielde horizon over. Vandaag voelt het alsof we een lange periode van ontgoocheling en desoriëntatie achter de rug hebben, terwijl het gevoel van gemis en mislukking toeneemt. Melancholie neemt ons leven thans gestaag over, alsof we de tijd waarin we leven alleen maar kunnen ervaren als een ‘einde der tijden’ waarin ons vertrouwen in politiek even broos als ons vertrouwen in beelden is geworden. Misschien is het daarom dat er voor diegenen die later kwamen een toenemende behoefte is om achterom te kijken naar een periode waarin er nog iets was om voor te vechten en beelden nog inzetbaar waren in de strijd. Kan een herformulering van oude utopieën onze tunnelvisie doorbreken en ons toch een onverwachte horizon bieden? Kan een goed begrip van voorbije dromen en illusies leiden tot nieuwe noties van verantwoordelijkheid, engagement en weerstand? Kan een dialoog met de periode in kwestie ons helpen om principes en narratieven te vinden die ons uit de impasse leiden? En hoe kunnen deze vragen ons helpen te denken over hoe cinema vandaag ‘politiek’ kan zijn? is het in het licht van een potentiele wedergeboorte van de politiek nog mogelijk voor film om de kunst van het onmogelijke aan te spreken?

Met de steun van de onderzoeksgroepen S:PAM & PEPPER (UGent), Kunstencentrum Vooruit, BAM instituut voor beeldende audiovisuele en mediakunst, Eye on Palestine, de ambassades van Mexico en Frankrijk.