Courtisane festival 2014

2 April, 2014 - 6 April, 2014
  • Gent

Vaak stellen mensen ons de vraag: waar staat Courtisane eigenlijk voor? En telkens schiet ons antwoord tekort. Want om eerlijk te zijn, we weten het zelf niet altijd goed. En misschien willen we het niet weten. Soms krijgen we te horen dat we onszelf moeten definiëren, dat we duidelijk moeten zijn over onze identiteit. Dan hebben we moeite om de juiste woorden te vinden, woorden die juist aanvoelen. Natuurlijk, fluisteren we voorzichtig, heeft het iets te maken met cinema, een samengaan van beelden en geluiden, een ervaring van kijken en luisteren, een constructie van een zintuigelijke wereld waar we mee aan de slag kunnen.

Glauber Rocha herinnerde ons ooit aan een Portugese uitdrukking: We weten niet waar we naartoe gaan, maar we weten dat dit niet de juiste weg is. Daarom willen we onze comfortzone verlaten en vertrouwen op wat we voor en achter ons zien. Weg van de categorieën waarmee we ons vastzetten in wat makkelijk herkenbaar en identificeerbaar is. Op zoek naar weerstand, naar wat ons dwingt om dingen te herdenken. Want we voelen al lang aan dat er iets anders op het spel staat. Dat we de zekerheden over wie we zijn geleidelijk aan moeten loslaten. Om te kunnen verdwalen.

Misschien is dit gewoon ons voorstel: dingen aanreiken om ons samen over te verwonderen, dingen die ons zin geven om rond te dwalen. We moeten onszelf toestaan om te dromen, luidop te dromen, te dromen met onze ogen open.

Welkom!