Courtisane festival 2010

"Wat we zien is niet te scheiden van hoe we zien." Dit citaat komt uit een recent artikel van Brad Butler, een van de vele gasten op deze editie van het Courtisane Festival. Volgens Butler is onze hang naar narratieve coherentie en transparantie helemaal niet zo onschuldig of neutraal als we gemakshalve aannemen. Integendeel, de stortvloed van hapklare brokken en zelfbesloten verhalen die we dagelijks te verwerken krijgen - in cinema, op televisie, in het onderwijs en de nieuwsberichtgeving - impliceert niets meer of minder dan een vorm van systematisch geweld, een opstap naar een volledige 'fictionalisering' van de wereld.

Hoe vallen die condities en conventies, die intussen zo diep in ons sociaal en cultureel weefsel zijn ingebed dat we er amper van bewust zijn, nog uit te dagen? Kunnen we het, in dit vreemd moment van exces en versnelling, nog wel opbrengen om stil te staan bij wat (en dus ook hoe) we zien, horen en lezen? Om vragen te stellen? Om alternatieven te formuleren? Het werk van Brad Butler en zijn partner Karen Mirza is een van de vele voorbeelden uit dit festivalprogramma die bewijzen dat het niet enkel mogelijk is, maar ook hoogst noodzakelijk.

Audiovisuele essays, radicale vormexperimenten, impulsieve 'film bruts', hybride performances en installaties: de zoektocht naar afwijkende cinematografische modellen neemt uiteenlopende vormen aan, Het aanbod van het Courtisane festival vormt in zijn geheel een caleidoscopische mozaïek van stijlen, media, gebaren, talen en emoties, een lappendeken van zowel recente als historische werken die verbonden zijn door een onverzadigbare honger naar avontuur, een persoonlijk cachet en, vooral, een impliciet of uitgesproken gevoel van weerstand.

Het programma omvat, behalve de jaarlijkse selectie van recent Belgisch en internationaal video- en filmwerk, ook twee thema-avonden met tal van performances, installaties en screenings. Drie 'Artists in Focus' - David O' Reilly, Morgan Fisher en David Gatten - presenteren een combinatie van eigen producties en persoonlijke inspiratiebronnen. De centrale leidraad van deze editie wordt uitgesponnen in de tentoonstelling Digest Sound en het programma Vital Signs, die beide op zoek gaan naar de limieten van betekenis- en zingeving. Voor de allerkleinsten onder ons is er een Baby Matinee voorzien. "Avant-garde for kids": op het leren zien staat geen leeftijd.

Welkom op het Courtisane Festival 2011!