City Hall

Frederick Wiseman
,
US
,
2020
,
DCP
,
275'

City Hall

Het besturen van een stad raakt aan bijna elk aspect van onze levens. De meesten onder ons zijn zich niet bewust van de verschillende verleende diensten, of ervaren die als vanzelfsprekend. Politie, brandweer, sanitaire voorzieningen, veteranenzaken, ouderenzorg, parken, het verlenen van vergunningen voor verschillende professionele activiteiten, het bijhouden van geboorte-, huwelijks- en sterftegegevens en honderden andere activiteiten ondersteunen de inwoners en bezoekers van Boston. City Hall toont de inspanningen van het stadsbestuur om deze essentiële diensten te verlenen. De film portretteert ook de veelheid aan manieren waarop de stadsdiensten in maatschappelijk debat treden met de burgers van Boston. Burgemeester Walsh en zijn administratie worden getoond terwijl ze een aantal beleidsprioriteiten zoals raciale gelijkheid, betaalbaar wonen, klimaatactie en dakloosheid aanpakken.

 

English spoken, no subtitles