Artist in Focus: Sylvain George

Sylvain George (1968, Vaulx-en-Velin, FR) studeerde filosofie en werkte enige tijd als sociaal werker, vooraleer hij zich vanaf 2004 toespitste op een lang gekoesterde ambitie: Cinema. Zijn werk, dat in grote mate is beïnvloed door de filosofische erfenis van Walter Benjamin, verenigt politiek engagement met vormexperiment. “Het idee”, zegt hij, “is om films te maken die een politieke positie innemen en tegelijk inhoud niet te scheiden van vorm; om formeel hoge eisen te stellen en als filmmaker te proberen een eigen kijk en grammatica te definiëren.” Zonder enige zweem van didacticisme of dogmatisme verbeelden en allegoriseren zijn films – van korte, met de mobiele telefoon gefilmde “contre-feux” tot doorwrochte documentaire features – de strijd van de “nouveaux damnés”, zij die gekneld zitten tussen de regel en de uitzondering: de gemarginaliseerden, sans-papiers, werklozen, jongeren. Voor zijn meest recente film, het indrukwekkende Qu’ils reposent en révolte (des figures de guerre) volgde hij over een periode van drie jaar (2007-2010) het wel en wee van vluchtelingen die gestrand zijn in de Franse havenstad Calais. “Politiek gezien gaat het over weerstand, over het bestrijden van deze grijze zones, de ruimtes of breuklijnen zoals Calais die zich ergens tussen de regel en de uitzondering bevinden, voorbij de reikwijdte van de wetgeving, waar de wet is opgegeven, en waar individuen worden ontdaan van hun fundamentele rechten. En dat door, via een zekere dialectische omkering, vorm te geven aan de ‘ware’ uitzonderlijke staten: continuüms van tijd en ruimte waar mensen en dingen in ere hersteld worden tot wat ze zijn, waren, zullen, zouden of zouden kunnen zijn.” Verzet en emancipatie vormen het kloppend hart van George’s films, die ware politiek onthullen in de gebaren, kreten en lichamen van zij die binnen de dominante sociaal-economische orde worden beschouwd als “surplus”: ingesloten, maar niet behorend.

 

Zie ook openingsavond, wo 30.03.2011

Sylvain George en Robert Fenz geven een gezamenlijke masterclass in KASK cinema op vrijdag 01.04.2011, 10:00. Meer informatie: www.kask.be